Duurzaamheid

Duurzaamheid is een fundamenteel beginsel van Prinsen Berning. Het weerspiegelt onze verantwoordelijkheid tegenover mensen, winst en de planeet. Door onze toewijding aan Creativiteit, Functionaliteit en Duurzaamheid komen we tot een nieuw bedrijfsmodel dat volgens ons waarde zal leveren aan klanten, aandeelhouders, de maatschappij en de toekomstige generaties die voor hun gezondheid, welvaart en geluk afhankelijk zijn van deze planeet.

We laten dagelijks onze inzet voor duurzaamheid zien door:

  • De cultuur, gebruiken en regels van de landen waar wij actief zijn te respecteren
  • Op open en eerlijke wijze met al onze stakeholders te communiceren
  • Het lef te hebben om onze mening te uiten
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze handelingen
  • Onze taken integer en naar beste vermogen uit te voeren
  • De duurzaamste opties voor verpakkingen te selecteren
  • Op verzoek van de klant natuurlijke, biologische en veganistische ingrediënten te selecteren

Wij blijven ons richten op het volgens dit principe ontwikkelen van al onze producten en verpakkingen. Dit concept, dat is geïnspireerd door de continue cyclus van de natuur, vereist dat bedrijven materialen en producten zodanig gebruiken en ontwerpen dat ze een positief effect hebben op het milieu, de gezondheid van de mens en welzijn.

Zie ook:

Neem contact met ons op. Samen creëren we de beste oplossingen voor uw merken.